TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa: 12VI, 9VII, 6VIII, 3IX, 3X, 5XI, 3XII

PROGRAM SZKOLENIA

Kryteria skutecznych standardów sprzedaży

 • Przygotowanie do Sprzedaży (znajomość branży, produktów, konkurencji)
 • Umiejętność porozumiewania się – procesy porozumiewania się z klientem
  w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
 • Budowanie kontaktu z klientami – budowanie atmosfery zaufania i wiarygodności
 • Odczytywanie i przekazywanie komunikatów niewerbalnych
 • Rozpoznawanie i interpretacja zachowań werbalnych i niewerbalnych w rozmowach z klientem
 • Sposoby wpływania na zachowanie klientów
 • Zasady wywierania wpływu w procesie sprzedaży

Etapy sprzedaży:

 • Przygotowanie do rozmowy handlowej
 • Otwarcie rozmowy
 • Analiza potrzeb klienta. Rola i rodzaje pytań. Kategorie pytań – skuteczne dobieranie pytań w zależności od celu, do jakiego mają służyć?
 • Prezentacja siebie i firmy.
 • Prezentacja produktów/ usług.
 • Sposoby przekazywania informacji w kategoriach korzyści dla klientów. Cecha – zaleta – korzyść – opis.
 • Zamknięcie prezentacji. Zapominany etap w rozmowie handlowej.
 • CO ZROBIĆ GDY KLIENT POWIE „NIE” – wydobycie obiekcji – reakcje w sytuacji negacji.
 • Metody docierania do zastrzeżeń klientów
 • Sposoby i techniki radzenia sobie z obawami i zastrzeżeniami klientów
 • Kontakt po sprzedaży.
 • Sprzedaż poprzez referencje.

Techniki „dopasowania” i „prowadzenia” w sprzedaży.

 • Typologia Klientów – test analizy zachowań
 • Rozpoznawanie typów klienta oraz dopasowywanie do nich stylu sprzedaży.
 • Rola aktywnego słuchania w procesie skutecznej komunikacji perswazyjne

 

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.