TERMINARZ SZKOLEŃ

Warszawa: 25V, 14VI, 17VII, 20VIII, 21IX, 23X, 19XI, 19XII

PROGRAM SZKOLENIA

Zasady profesjonalnej obsługi klienta

 • czym jest profesjonalizm w obsłudze klienta?
 • pozycja Firmy na rynku a jakość obsługi klientów
 • znaczenie i sposoby odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • kompetencje pracownika obsługującego klienta

Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem

 • pozytywne nastawienie – czy można się tego nauczyć?
 • czym są pozytywne relacje?
 • elastyczność w kontaktach z klientami
 • postawa przy obsłudze klienta – trening zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnej obsługi klienta

Psychologia obsługi klienta

 • rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • typologia „trudnych klientów”
 • style zachowań klientów
 • sposoby postępowania z różnymi klientami

Kroki (etapy) procesu obsługi klientów

 • Otwarcie rozmów z klientem
 • Metody rozpoznawania potrzeb klienta.
 • Umiejętność zadawania pytań w obsłudze klienta.
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Prezentacja rozwiązań w obsłudze klienta
 • Mówienie językiem korzyści Cech – Zalet – Korzyści
 • Metody prezentacji rozwiązania/ produktu/ usługi

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom klienta

 • Istota perswazji
 • Techniki manipulacji stosowane przez klientów
 • Techniki reakcji na odczytane manipulacje
 • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację
 • Technika „dostrajania” i „prowadzenia” klienta
 • Moc i magia słowa. Oddziaływanie na zmysły klientów.

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP