TERMINARZ SZKOLEŃ

Warszawa 29V, 14VI, 13VII, 24VIII, 18IX, 15X, 29XI, 28XII

PROGRAM SZKOLENIA

Skuteczne zarządzanie firmą/ działem wg strategicznej karty celów. Budowanie Zrównoważonej Karty Wyników – zasady ustalania celów
• sformułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa,
• spojrzenie z 4 perspektyw:
o perspektywa klienta,
o perspektywa procesów wewnętrznych,
o perspektywa rozwoju pracownika,
o perspektywa wyników finansowych.
• wybór celów strategicznych,
• które cele realizować,
• „mapa celów” w 4 perspektywach.

Wdrażanie Zrównoważonej Karty Wyników – procedury
• definiowanie krytycznych czynników sukcesu,
• w stronę sukcesu, czyli strategiczne drogi realizacji celów,
• kaskadowanie celów,
• planowanie strategicznych projektów,
• określenie zakresów odpowiedzialności,
• tworzenie wskaźników monitorowania realizacji strategii (w 4 perspektywach),
• analiza i korekty strategii,
• edukacja kadry w zakresie BSC,
• budowa karty wyników.

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP