TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa 29V, 1VI, 9VII, 13VIII, 3IX, 8X, 5XI, 7XII

PROGRAM SZKOLENIA

Definicja zarządzania zespołem i kierowania zespołem

  • Czym jest rządzenie? a czym zarządzanie?

  Cechy Efektywnego Lidera

  • Reguły i zasady szefa
  • Przywództwo
  • Odpowiedzialność i delegowanie zadań
  • Skuteczność i konsekwentność liderów
  • Wiarygodność Menedżera

  Analiza stylu kierowania

  • Poznanie własnego stylu kierowania – test
  • Poznanie czterech stylów kierowania
  • Kiedy należy stosować styl: dyrektywny, współpracujący, liberalny, kooperujący
  • Skutki zastosowania właściwego i niewłaściwego stylu
  • Symulacja przypadku na temat ustalenia etapu rozwoju pracowników i zastosowania właściwego stylu kierowania

  Zestaw psychologicznych narzędzi Menedżera

  • Odsłona własnych intencji
  • Informacja zwrotna
  • Pytania i parafrazy
  • Typologia zachowań- analiza pozwalająca scharakteryzować przewodni typ zachowań pracowników
  • Sztuka wyznaczania jasnych celów i ich prezentacji
  • Narzędzia rozwoju pracowników –
  • Menedżer coachem
  • Jak wdrożyć w zespole EMPOWERMENT?
  • Angażowanie pracowników do podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności.

  Przeprowadzanie trudnych rozmów pracowniczych

  • Konstruktywna krytyka
  • trening umiejętności
  • Konstruktywna pochwała
  • trening umiejętności
  • Stawianie granic
  • Asertywność
  • Sztuka ustępstw i dawania satysfakcji
  • Negocjacje pracownicze nastawione na współpracę
  • trening umiejętności w zakresie negocjacji pracowniczych

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP