TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa 29V, 13VI, 2VII, 3VIII, 4IX, 11X, 15XI, 5XII

PROGRAM SZKOLENIA

Istota prezentacji

 • Cele prezentacji
 • Konstrukcja prezentacji
 • Zasady prezentacji
 • Źródła błędów prezentacyjnych
 • Najważniejsze problemy towarzyszące prezentacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna w prezentacji

Budowanie zaufania

 • Techniki prowadzenia prezentacji
 • Przygotowanie prezentacji
 • Plan prezentacji
 • Typy prezentacji
 • Wizerunek prezentującego
 • Materiały prezentacyjne – handouty
 • Sprzęt i środki audiowizualne
 • Scenariusze prezentacji
  • Wstęp, rozwinięcie, zakończenie
  • „Od ogółu do szczegółu”
  • Powiedz co chcesz powiedzieć, Powiedz to, Powiedz o czym powiedziałeś
  • Praca z otoczeniem
   • Flipchart
   • Rzutnik multimedialny
   • Inne pomoce
  • Nawiązanie i budowa relacji ze słuchaczami
  • Kreowanie i wzmacnianie własnego wizerunku profesjonalisty
  • Kontrolowanie i świadome wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej
  • Monitorowanie grupy
  • Radzenie sobie z tremą i sytuacją stresującą

Sztuka kontaktu z odbiorcą

 • Podstawowe zasady odpowiadania na pytania
 • Widownia a mówca
 • Przygotowanie do pytań i odpowiedzi

Jak radzić sobie z pytaniami?

 • Trudne pytania i pytający
 • Kiedy trzeba komuś przerwać?
 • Jak reagować na wrogość?

Prezentacje w praktyce – ćwiczenia doskonalące umiejętności wystąpień publicznych.

 

 • Wzmacnianie prezentacji
 • Komunikacja werbalna – emisja głosu i oddech, przerwy, głośność i tempo, dykcja
 • Komunikacja niewerbalna – mowa ciała

Taktyki auto-prezentacyjne

 • Umiejętność wzbudzania sympatii
 • Wyrażanie i regulowanie emocji
 • Wygląd zewnętrzny
 • Funkcje autoprezentacji

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP