TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa: 30V, 21VI, 23VII, 9VIII, 17IX, 30X, 20XI, 18XII

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Specyfika komunikacji
  • Typy komunikacji
  • Bariery i błędy w komunikowaniu się
  • 7 grzechów komunikacji
  • Reguły efektywnej komunikacji
  • Style komunikacji
  • Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa
 2. Komunikacja w kontaktach z współpracownikami i z klientami
  • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
  • Język kobiet a język mężczyzn
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji
  • Filtry
  • Bariery komunikacyjne
  • Kierunki przepływu informacji
 3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie
  • Analiza transakcyjna
  • Predykaty sensoryczne i systemy prowadzące

 

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP