TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa 25V, 29VI, 3VII, 22VIII, 18IX, 19X, 14XI, 19XII

PROGRAM SZKOLENIA

 • Osobowość i umiejętności negocjatora a wynik negocjacji
  • Autodiagnoza cech osobowości kluczowych w procesie negocjacji.
  • Predyspozycje a wyuczone umiejętności.
  • Motywacja negocjatora: rywalizacja, koncentracja na dobrych relacjach, poszukiwanie kompromisu.
  • Kodeks zasad skutecznego negocjatora.
  • Budowanie postawy człowieka sukcesu.
 • Prowadzenie negocjacji zgodnie z założoną strategią
  • Negocjacje: wybór strategii, ustalenie celów i planowanie.
  • Cele negocjacyjne uruchamiające strategię.
  • Definiowanie możliwych problemów.
  • Przypomnienie etapów i faz realizacji procesu negocjacji.
  • Planowanie procesu negocjacji.
 • Strategia i taktyka negocjacji konfrontacyjnych
  • Analiza sytuacji konfrontacyjnych negocjacji.
  • Pozycje przyjmowane przez sprzedających i kupujących.
  • Główne strategie i zadania taktyczne.
  • Zakończenie negocjacji.
 • Strategia i taktyka negocjacji partnerskich
  • Analiza procesu negocjacji partnerskich.
  • Najważniejsze etapy negocjacji partnerskich.
  • Czynniki sprzyjające negocjacjom partnerskim.
 • Budowanie relacji z dostawcami zgodnie z interesem firmy
  • Przełamywanie barier i tworzenie osobistej relacji
  • Motywowania dostawcy do podejmowania szybszych decyzji w sytuacji braku czasu.
  • Utrzymywanie dystansu i umacnianie silnej pozycji.
 • Wykorzystanie środków perswazji i wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
  • Negocjacje to sztuka przekonywania do własnych opinii.
  • Argumentacja sprzedającego i kupującego.
  • Zasady wywierania wpływu w sytuacjach negocjacji.
  • Elementy wzmacniające silną pozycję w negocjacjach – autorytet, posiadanie informacji, osobowość, stanowisko, charyzma.
  • Konstruowania wywodu perswazyjnego dopasowanego do konkretnej osoby.

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP