TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa: 14V, 14VI, 20VII, 10VIII, 5IX, 18X, 22XI, 10XII

PROGRAM SZKOLENIA

1.Nawiązywanie stosunku pracy

– Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych” zapisów.

– Elementy umowy o pracę (rodzaj pracy, jak prawidłowo określić miejsce pracy, wymiar czasu pracy, warunki wynagradzania, termin rozpoczęcia pracy, klauzula o zachowaniu poufności)

– Nowe zasady stosowania umów na czas określony.

– Jak zatrudnić pracownika, jak menadżera a jak członka zarządu?

– Umowa o pracę w języku polskim i obcym – nowelizacja ustawy o języku polskim.

– Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy i kształtowania jego treści

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

– Akta osobowe

– Informacja dla pracowniana podstawie  art. 29 § 3 k.p. – jak prawidłowo sformułować dokument

– Zakres obowiązków – obowiązkowy czy fakultatywny, ustny czy pisemny.

– Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy

– Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.

3. Zmiana treści stosunku pracy

– Porozumienie zmieniające, kiedy je stosować? Co można zmienić w ten sposób, a czego na pewno nie?

– Wypowiedzenie zmieniające – kazusy oraz najnowsze orzecznictwo

– Czasowe powierzenie innej pracy

4. Rozstanie z pracownikiem

– Na mocy porozumienia stron

– Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

– Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

– Z upływem czasu, na który była zawarta

– Wygaśnięcie stosunku pracy

– Świadectwo pracy – szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania

5. Urlopy, zasada prawa do wypoczynku. Wymiar urlopu wypoczynkowego.

– okresy wliczane do stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego

– naliczanie stażu pracy oraz początku wysługi lat

– Prawo do pierwszego urlopu w życiu.

– Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Zasada proporcjonalności. Urlop uzupełniający

– Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego (planowanie urlopów, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, przerwanie

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP